Üstünüzdə yeddi möhkəm tikdik.

1-ci ayənin təfsirinə bax.