Və ən gözəl olanı təsdiq etsə,

1-ci ayənin təfsirinə bax.