Və ən gözəl olanı yalan saysa,

1-ci ayənin təfsirinə bax.