Və bədirlənmiş aya ki

16-cı ayənin təfsirinə bax.