Və Cənnət yaxınlaşdırılacağı zaman;

1-ci ayənin təfsirinə bax.