Və de ki: “Təmizlənmək istəyirsənmi;

15-ci ayənin təfsirinə bax.