və həsəd aparan zaman paxılın şərindən!”

1-ci ayənin təfsirinə bax.