Və (məun) zəkat verməyi qadağan edərlər.

1-ci ayənin təfsirinə bax.