Və orada dən biritdik.

17-ci ayənin təfsirinə bax.