Və ordular sahibi Firona?!

1-ci ayənin təfsirinə bax.