Və qorxan kimsəyə gəldikdə isə;

1-ci ayənin təfsirinə bax.