Və Quran oxunduqda səcdə etmirlər?

16-cı ayənin təfsirinə bax.