Və Rəbbinə boyun əyəcəyi zaman; Onsuzda boyun əyməlidir

1-ci ayənin təfsirinə bax.