Və Səirə vasil olacaqdır!

1-ci ayənin təfsirinə bax.