Və toplayıb səsləndi:

15-ci ayənin təfsirinə bax.