Xeyr, əgər tam yəqinliklə bilsəydiniz

1-ci ayənin təfsirinə bax.