Xeyr, kafir olanlar elə hey yalan sayarlar.

11-ci ayənin təfsirinə baxın.