Xeyr! Kim əhdini yerinə yetirsə və qorxsa, şüb-həsiz ki, Allah müttəqiləri sevər.

75-ci ayənin təfsirinə bax.