Xeyr, ona əmr etdiyini yerinə yetirməyib.

17-ci ayənin təfsirinə bax.