Yəhudilər: “Üzeyr Allahın oğludur”, — dedilər. Xristianlar da: “Məsih Allahın oğludur”, — dedilər. Onların ağızları ilə söylədiyi bu sözlər daha əvvəl kafir olmuş kimsələrin sözlərinə bənzəyir. Allah onları öldürsün! Necə də döndərilirlər.