Yəhudilərin etdikləri zülmə görə, onlara halal edilmiş gözəl nemətləri haram etdik. Bir çoxlarını Allah yolundan döndərdiklərinə,