Yanlarından keçərkən bir-birinə qaş-göz edirdilər

29-cu ayənin təfsirinə bax.