Yaxud aclıq günü yemək verməkdir –

11-ci ayənin təfsirinə bax.