Nəfsini təmizləyən artıq nicat tapıb

1-ci ayənin təfsirinə bax.