Zəhmət çəkib yorulacaq;

1-ci ayənin təfsirinə bax.