Zalım camaatın kökü kəsildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha.