Zövcəsindən və oğullarından!

33-cü ayənin təfsirinə bax.