BİZƏ YAZIN

Hörmətli oxuyucular, sizlərdən xahiş edirik ki, saytda ola biləcək ciddi səhvlərə görə bizə yazın, düzəliş edək. Məsələn, mənanı dəyişən xətalar və sair nöqsanlar gördüyünüz hallarda. Nəzərə alın ki, ərəb dilindən edilən tərcümələrdir və tərcümə zamanı müəyyən səhvlər ola bilər. Allah sizləri xeyirlə mükafatlandrsın!

EMAİL: farhad@quran-online.az