Ixlasın nuru. Müəllif: Səid ibn Əli ibn Vəhf əl-Qəhtani